Cuvânt către cetitor

Prezenta carte este a doua în seria de autor "Carte de învăţătură". După prima carte, "Electronică digitală - Carte de învăţătură 2.0", această a doua carte cuprinde lecţii de Verilog.

Lecţiile sunt utilizate la disciplina "Limbaje de descriere hardware" predată la Universitatea Transilvania din Braşov.

Verilog este un limbaj de descriere hardware (engl. HDL = Hardware Description Language) a cărui denumire provine din concatenarea cuvintelor din limba engleză "Very-logic" (foarte logic).

Abordarea lecţiilor de Verilog necesită cunoaşterea noţiunilor de electronică digitală. Pentru a fi rezolvate activităţile practice propuse în cadrul fiecărei lecţii este necesară cunoaşterea de către studenţi a noţiunilor teoretice prezentate în preambulul lecţiei.

A fost intenţia autorului ca activităţile practice propuse să necesite un timp de realizare mai mare decât cele două ore alocate unui laborator. Fiecare student este stimulat să realizeze cât mai mult din aceste activităţi. Studenţii dornici de a învăţa mai mult în acest domeniu sunt invitaţi să acorde timp suplimentar pentru realizarea tuturor activităţilor propuse de lecţii.

Această abordare permite inginerilor care lucrează în domeniul de modelare Verilog să revină la lecţiile din această carte de învăţătură şi după absolvire, pentru a găsi aici mai mult ajutor decât au remarcat în timpul studiilor.

Lecţiile se bazeză pe simulatorul ModelSim PE Student Edition, release 10.4a, care rulează sub sistem de operare Windows. Acest simulator poate fi descărcat gratuit de către studenţi, de pe site-ul producătorului.

Pentru editarea codului Verilog se recomandă folosirea editorului Notepad sau a unui editor specializat pentru HDL: EditPlus, Notepad++.

Pentru vizualizarea imaginilor în format .raw se recomandă folosirea utilitarului IrfanView.

Pentru vizualizarea datelor în format binar se recomandă folosirea utilitarului HxD Hexeditor.

Braşov, 2019.

Dan NICULA