Motto:
"Microprocessor:
A lump of plastic, metal and purified sand
which without any software does nothing.
When software controls a microprocessor,
it has almost unlimited applications."

N.C. Gardner

Dan NICULA, Alexandru PIUKOVICI, Radu GAVRUS

MICROPROCESOARE
Indrumar de laborator

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov
cota III 15511-725217

Prefata

Prima parte a laboratorului cuprinde aplicatii cu macheta didactica MPF1-B Microprofessor, echipata cu microprocesor Z80. Lucrarile propuse au mai multe scopuri:
  1. Exersarea unui limbaj de asamblare prin studierea tipurilor de instructiuni, modurilor de adresare si a modului de transformare a instructiunilor de asamblare in cod masina.
  2. Studierea unei scheme minimale a unui sistem cu microprocesor si a modului de interfatare dintre microprocesor, memorie si periferice.
  3. Studierea microprocesorului ca sistem digital prin vizualizarea cu osciloscopul si analizorul logic a semnalelor generate de acesta.

Partea a doua a laboratorului particularizeaza informatiile generale dobindite la cursul de "Microprocesoare" pentru familia de microprocesoare Intel 80x86. Sint necesare doua justificari:

  1. De ce 80x86? Pentru ca microprocesoarele compatibile Intel 80x86 echipeaza majoritatea calculatoarelor personale existente in prezent pe piata. Calculatoarele cu microprocesoare 80x86 pot rula trei sisteme de operare foarte raspindite: DOS, Windows, Linux. Aplicatiile care ruleaza pe aceste calculatoare necesita de multe ori module scrise in limbaj de asamblare. Totodata, un numar mare de alte sisteme digitale (placi de achizitie si prelucrare de date, sisteme de automatizare si control) contin microprocesoare din aceasta familie.
  2. De ce 8086 si nu ultima generatie Intel? Pentru ca aceste lucrari de laborator au scopul de a prezenta elementele de baza ale utilizarii unui microprocesor si de a oferi teme pentru exersarea programarii in limbaj de asamblare. Procesorul 8086 reprezinta un "standard" al arhitecturilor 80x86. Folosirea facilitatilor existente la cei mai noi membrii ai familiei (gestiunea memoriei, multitasking, instructiuni multimedia) va fi tratata la disciplinele "Aplicatii ale calculatoarelor", "Sisteme de operare" si "Multimedia".

Contributia autorilor este urmatoarea:

Dan Nicula (coordonator) - Partea a II-a, Lucrarile 1, 2, 3, 4, 5, 6 si anexa
Alexandru Piukovici - Partea I, Lucrarile 1, 2, 3 si 4
Radu Gavrus - Partea I, Lucrarea 5

Orice fel de observatie referitoare la acest indrumar poate fi facuta prin formularul de contact.

Cuprins

PARTEA I - Microprocesorul Z80

PARTEA A II-A - Microprocesorul 8086

ANEXE

Download