Prefaţă

 

Electronică Digitală este o lucrare în două volume, care tratează atât fundamentele teoretice, cât şi aspectele de proiectare a circuitelor integrate digitale. Grupurile ţintă cărora li se adresează în primul rând această lucrare sunt:

Volumul întâi al acestei lucrări abordează o tratare întrepătrunsă a celor trei componente ale electronicii digitale: Materialul este prezentat analitic şi schematic/grafic. O astfel de abordare fundamentează formarea unei viziuni cerute de electronica digitală actuală, viziune ce poate genera competenţe pentru arhitecturi de embedded systems. Soluţiile problemelor ataşate fiecărui capitol pot fi găsite pe situl cărţii.

Volumul al doilea prezintă suportul Verilog HDL pentru modelarea sistemelor digitale pentru sintetizabilitate. Abordarea prezentării limbajului HDL nu este una exhaustivă, ci una pragmatică. Specificaţiile mai des utilizate în modelarea sistemelor digitale sunt însoţite de exemple concrete de cod. Mediile de testare asociate pot fi accesate pe situl cărţii.

Limbajul Verilog HDL, standard IEEE-1076, a devenit limbajul de descriere cel mai folosit în proiectarea circuitelor integrate digitale. Verilog este folosit atât pentru modelarea comportamentală a sistemelor proiectate, cât şi ca limbaj de transfer a informaţiilor între diferitele faze ale proiectării automate.

În anexă este prezentată o pagină cu limbajul Verilog condensat, pagină ce se doreşte a fi o referinţă rapidă pentru proiectantul Verilog HDL.

Ultimul capitol prezintă probleme practice avansate, întâlnite în activitatea curentă la firma eASIC.

Gheorghe TOACSE este profesor la Universitatea TRANSILVANIA din Braşov. A înfiinţat şi coordonează la această universitate specializarea Ingineria Calculatoarelor. Domeniile de interes profesional în care activează sunt: arhitecturi de microprocesoare, embedded systems şi tehnici de proiectare automată în electronică (EDA).

Dan NICULA este profesor la Universitatea TRANSILVANIA din Braşov. Conduce echipa de cercetare a firmei eASIC, care lucreză în cadrul universităţii din Braşov. Domeniile sale de interes profesional acoperă tehnologiile şi metodologiile de proiectare a circuitelor integrate digitale.

 

Braşov, 2005.