Gheorghe TOACSE, Dan NICULA

ELECTRONICA DIGITALA
Circuite integrate digitale
Limbajul de descriere hard - VHDL


Editura TEORA, Bucuresti, 1996,
ISBN 973-601-2564-9, (cota 621.3/T67E, III.13212).

Prefata

Acum, la sfirsit de mileniu, TEHNOLOGIA, acest motor in evolutia societatii, prezinta perioade de innoire din ce in ce mai scurte, nu numai in domeniile tehnologiei informatiei sau tehnologiei circuitelor integrate, ci in toate domeniile de activitate umana. Elaborarea acestei carti a fost determinata de convingerea autorilor ca, in limba romana, exista o lipsa de materiale pentru formarea celor care care vor lucra in electronica digitala in acest sfirsit de mileniu. De aceea, in structurarea si tratarea adoptata, s-a analizat mediul de lucru al inginerului electronist in anul 2000 si s-a ajuns la concluzia ca urmatoarele afirmatii vor deveni integral adevarate: Aceste afirmatii, care incep sa devina realitate, impun o viziune noua de instruire si abordare in electronica, avind drept consecinta o neta separare a activitatii de proiectare de cea de implementare, dar nu si o separare in intelegerea interdependentei dintre acestea.

Realizarea unei activitati autonome de proiectare este posibila prin utilizarea tehnicilor EDA (Electronic Design Automation). EDA reprezinta un mediu de programare ce asigura introducerea datelor, prelucrarea lor pentru realizarea sistemului, simularea si testarea, apoi producerea informatiei pentru programare sau generarea mastilor. Utilizind aceste tehnici, proiectarea in electronica devine un proces de elaborare de hardware folosind mijloace software pe un suport de calcul. Deci, activitatea de proiectare devine cu preponderenta o activitate de programare. Tehnicile EDA permit uneori "croirea" unui sistem electronic dedicat unei aplicatii la un raport pret/perfomanta superior unui sistem realizat cu componente standard. Implementarea rezultatului proiectarii poate fi efectuata fie printr-o operatie de programare pe un dispozitiv programabil, fie printr-o operatie de "custom"-izare. Pe linga dispozitivele programabile o singura data, sau de mai multe ori (dupa stergerea informatiei prin raze ultraviolete sau prin semnale electrice), in ultimul timp s-au impus tot mai mult dispozitivele programabile de tip RAM (Random Access Memory), ca de exemplu circuitele LCA (Logic Cell Array). Acestea din urma au adus elaborarea si implementarea de hardware la acelasi nivel de flexibilitate ca si la producerea de software.

Pentru elaborarea acestei lucrari, care sa fie un material de instruire moderna pentru electronica digitala, s-a gasit oportuna, atit din punct de vedere logic cit si din punct de vedere al prezentarii didactice, dezvoltarea in doua parti. Prima parte, "Circuite Integrate Digitale", prezinta problemele fundamentale de electronica digitala, dar cu mult accent pe programabilitatea oferita de circuitele/dispozitivele electronice moderne. A doua parte, "Limbajul de Descriere Hard - VHDL", prezinta pentru prima data in limba romana limbajul VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Limbajul VHDL permite o exprimare sintetica in electronica digitala atit la nivel inferior, de poarta logica, cit si la nivel superior, de sistem. Tehnicile EDA nu pot fi aplicate fara existenta unui astfel de limbaj. Fiecare din cele doua parti reprezinta un suport complementar pentru cealalta, astfel incit, se poate spune ca prima parte pregateste "procesul" pentru a doua, iar cea de-a doua parte prezinta "limbajul" dedicat pentru proces. Fiecare parte este incompleta fara cealalta.

Aceasta lucrare incearca sa raspunda necesitatilor de formare in domeniul electronicii digitale moderne dar, desigur, ultimul cuvint in aceasta privinta il vor avea cititorii.