Dan NICULA

PROIECT: PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE


Generalitati | TEMA DE PROIECT | Bibliografie | Curs | LaboratorEvaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Corectitudinea proiectului Prezentare si sutinere proiect.
100%
Nepredare la timp a proiectului. 1 pct. pe saptamana intarzire

Generalitati


Tema de proiect

Simbolul circuitului de inmultire/impartire

Descrierea porturilor
 Denumire port Sens Dim. [biti] Semnificatie
op1 in 4 Intrare pe 4 biti reprezentand primul operand
op2 in 4 Intrare pe 4 biti reprezetand cel de-al doilea operand
rezultat out 8 Iesire pe 8 biti reprezentand rezultatul (produs pe 8 biti, la inmultire, cat si rest pe cite 4 biti, la impartire)
start in 1 Semnal pentru startul operatiei de inmultire/impartire
valid out 1 Iesire care indica existenta rezultatului valid al operatiei de inmultire/impartire
reset_n in 1 Semnal de reset asincron, activ in 0
ck in 1 Semnal de ceas
Se vor utiliza urmatorii algoritmi de inmultire/impartire:

Constrangeri impuse

Sistemul se va modela ca un sistem riguros sincron. Semnalul ck va fi primit de catre toate registrele din sistem. Se vor evita circuitele de divizare a frecventei semnalului de tact. Se vor folosi, eventual, circuite de generare a semnalelor de activare (enable).

Descrierea sistemului se va face in intregime in VHDL (vbe, fsm). In descrierea de nivel inalt se vor instantia doua componente:

Cerinte

Proiectul se va prezenta personal, intr-un dosar ce va cuprinde:

Simultan cu predarea proiectului se va trimite prin e-mail cadrului didactic arhiva continind toate fisierele care descriu proiectul. Arhiva se va genera cu utilitarul tar si se va compacta cu utilitarul gzip. Numele arhivei va fi <Nume_student>.tar.gz.

Arhiva va contine fisierele: