Dan NICULA

LABORATOR: PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE


Evaluare | Generalitati | Laborator | Bibliografie | Curs | Proiect
Evaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Testare la inceputul laboratoarelor intrebari de testare a cunoasterii lucrarii ce se va efectua.
10%
Activitate in timpul laboratoarelor participare activa la laborator
60%
Colocviu la finalul laboratorului TBD
20%

Generalitati


Laborator


Bibliografie