Dan NICULA

MASTER: LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE


Evaluare | Curs | Laborator | Bibliografie | Pentru studentiGeneralitati

Cursul de "LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE" prezinta notiuni avansate ale limbajelor de descriere hardware. Cursul este axat pe limbajul Verilog insa face analogii cu limbajul VHDL.
Partea aplicativa isi propune dezvoltarea unor cunostinte operative folosite la proiectarea circuitelor integrate digitale.

Evaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Testarea cunostintelor dobandite in timpul cursului si laboratorului. Colocviu de laborator.
100%
Un numar mai mare de 3 absente la laborator determina nepromovarea disciplinei.

Curs


Laborator

Teme laborator

Bibliografie


Pentru studenti