Dan NICULA

PROIECT: LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE


Evaluare | Generalitati | TEME DE PROIECT | Bibliografie | Laborator | Curs
Evaluare

Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finala
Corectitudinea proiectului Prezentare si sutinere proiect.
100%
Nepredare la timp a proiectului. 1 pct. pe saptamana intarzire

Generalitati


Teme de proiect